Čištění komínů a kontrola:

Firma Kominictví PROFI provádí dle NV 34/2016 Sb.:

Kominíctví Profi - Čištění komínů a kontrola

Čištění spalinové cesty (čištění komínů), které zahrnuje – čištění komínů, čištění kouřovodů, výběr tuhých částic z kontrolních otvorů a komínových dvířek.

Kontrolu spalinové cesty (kontrola komínů), která zahrnuje - posouzení bezpečného umístění hořlavé stavební konstrukce, materiálu a předmětu v návaznosti na konstrukční provedení spalinové cesty a připojeného spotřebiče paliv, posouzením komína zejména z hlediska jeho požární bezpečnosti a provozuschopnosti, posouzením, zda je zajištěn volný a bezpečný přístup ke komínu, k jeho vymetacím, čistícím a kontrolním místům, posouzením zajištění požární bezpečnosti stavby a posouzením jejího technického stavu.

Kominictví Profi-Helena Matějovská
Janáčkova 1124
Otrokovice
765 02
Česká republika

IČ: 75701243

tel.: +420 777 479 621
tel.: +420 777 483 659
tel.: +420 608 884 443
tel.: +420 720 503 582
email: kominictviprofi@seznam.cz

GPS: N 49°12.81675', E 17°30.44732'